KC-Väst konstnärsförening

Karl Chilcott presenterar Droppar av det blåa

Med konst, ekologi & naturetik som utgångspunkt fokuserar projektet på elevernas kreativt tänkande och eget skapande. Vi arbetar med vatten och gestaltar var och en sin egen vattendroppe som en av livets grundformer.

Droppar av det blå
Ett bidrag för FN`s Världsvattenår

I höstas 2013 började jag ett konstprojekt med elever från årskurs fyra och två i Lysekils kommun. Vi skulpterade var och en sin egen vattendropp

Vi arbetar med vatten och gestaltar var och en sin egen vattendroppe som en av livets grundformer & sätter igång med papper och pennor, skissar våran droppe och börjar sedan skulptera barnens bilder i färskt virke av mjuka träslag som al och björk. Vi använder enkla verktyg och naturnära färger. Alla dessa droppar kommer sedan att installeras som en enda stor vattendroppe som ”flyter” runt.

Konstprocessen:
Den äger rum i skolan och avslutas med en utställning där vi med hjälp av våra hus och teckningar installerar elevernas stad som ett konstverk. 
Uppläggning:
Projektet ser sin förankring i Kulf och Kulis samt Skapande Skola. Det riktar sig framför allt till elever från låg- och mellanstadiet och omfattar fem möten med eleverna, varje gång ca. 2 timmar. 
Material & verktyg ingår

For teaching and cooperating with the youngest artists I started a Trä(d)akademi (Treeacademi) with many projects for pupils in Sweden, Switzerland, France and Norway. The concept is focused on art, ethics and ecology.