KC-Väst konstnärsförening

Britta Kleberg presenterar Etnicitet och statusprylar. Om kläder och kök. Workshop i slöjd.

Workshop i textila tekniken Shibori. Bildvisning om klädstilar i Västafrika och Rajasthan där kläder är viktiga statusmarkörer, kostar mycket och tillverkas på ett hantverksmässigt sätt.

I Västafrika och Rajasthan är kläder viktiga statusmarkörer, kostar mycket och tillverkas direkt för bäraren. Textilfärgare i Västafrika är ett högstatusyrke för kvinnor. Bilder av kök i samma områden jämförs med svenska kök som ofta är statusmarkörer hos oss. Samtal uppstår om män i klänning, köks utrustning och arrangerade äktenskap.  Syftet är att visa att mänskor värderar olika saker på olika ställen i världen och att pröva på hantverket att mönstra tyg.
Barnen får mönstra 3 tygbitar med metoden Shibori som används på många håll i Afrika, Asien och Latinamerika. Mönstra eventuellt en T-tröja som de tar med.

Praktiska krav: Vanlig skolsal. Bord. Projektor. Tid 80 min. Halvklass.
Bord att vika tygbitar på, bord för färgbyttor, torkpapper, golvyta med täckpapper att torka dem på.
Material: Textilfärg 400 kr/ 2 grupper
Tyg 5 kr/barn
Förbrukningsmaterial 100 kr
Pris/grupp 1700
I samarbete med slöjdlärare som arbetar vidare med de mönstrade tygerna.

Britta Kleberg är bildkonstnär och textilhantverkare har bl.a. arbetat 3 år med konsthantverksgrupper i Zimbabwe och 6 vinterperioder med broderiundervisning för flickor i Rajasthan, Indien. Hon stor erfarenhet av alla åldrar