KC-Väst konstnärsförening

Karl Chilcott presenterar Huset där jag bor

Projektet fokuserar med skulptur som medium på barnens eget skapande & tänkande. Det förenar konst, lek, ekologi & naturetik och väcker elevernas tankar om sina dagliga miljöer.

Idé:
Vi utgår från vardagen: Det vad barnen ser och upplever varje morgon och varje kväll. Huset där de bor, gatan där de går, lekplatsen där de möter sina kompisar. Vad känner barnen där? Hur förnimmer de sina hemma miljöer? Vi sätter igång med papper och pennor, skissar våra hus och börjar sedan skulptera våra hus i färskt virke av mjuka träslag som al och björk. Vi använder enkla verktyg och naturnära färger. Resultatet blir en liten stad som ett universum med barnens hus och hem, vägar, broar m.m. som spegelbild om deras vardagliga liv och kulturella miljöer. 

Konstprocessen:
Den äger rum i skolan och avslutas med en utställning där vi med hjälp av våra hus och teckningar installerar elevernas stad som ett konstverk. 
Uppläggning:
Projektet ser sin förankring i Kulf och Kulis samt Skapande Skola. Det riktar sig framför allt till elever från låg- och mellanstadiet och omfattar fem möten med eleverna, varje gång ca. 2 timmar.  Material & verktyg ingår

For teaching and cooperating with the youngest artists I started a Trä(d)akademi (Treeacademi)
with many projects for pupils in Sweden, Switzerland, France & Norway. The
concept is focused on art, ethics and ecology.