KC-Väst konstnärsförening

Britta Kleberg presenterar Mattematik på skolgård

Gör matten roligare och fysisk genom utsågade geometriska former i starka färger på skolgårdens väggar. Måla av varandra och jämför längden med måttet mellan fingerspetsarna. Uppskatta höjder på djur målade på utomhusvägg.

Genom planeringsmöte med lärare undersöks vilka matematiska problem som behöver illustreras.
Konstnärerna utarbetar förslag; t.ex. geometriska former, höjd och längdmått som kan illustreras med olika djur och utskrivna mått på skolans fönster och dörrar. Människomåtten illustreras av att två barn/klass får teckna av varandra med utsträckta armar på vackert målade träskivor.
Barnen medverkar genom att konstruera mallar till och färglägga de geometriska formerna. De målar förslag på de djur som konstnärerna väljer vilka som blir lämpliga att förstora. De målar av varandra och mäter sina mått.
Utförs tillsammans med 4 barn i taget.

Från klass noll till 6.
Pris från 40000.
Material: träskivor, fasadfärger, trafikfärg,
Konstnärerna kommer på ett antal dagar över en period av en till två månader. Ger klasserna uppgifter att utföra där emellan.

Britta Kleberg, bildkonstnär, och Agneta Stening, skulptör, arbetar tillsammans. Konstnärerna har utfört skolgårdsmatte på bl.a. tre skolor i norra Bohuslän. Se www.brittareser.blogspot.com den 24.8.2015