NAV
KC-Väst konstnärsförening

Film och föredrag om X- sites landartprojekt kl.19.00 onsdag 12 september

Mats Nordlund, projektledare, berättar om pågående projekt(andra året av tre) längs cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan.

landart.se

Aktuella Utställningar:

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo