KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening
Gunillab-2 1200 545-min
Annelip-2 1200 545-min
Irene-2 1200 545-min
Marieb-2 1200 545-min
Barbara-2 1200 545-min
Agnetas-2 1200 545-min
Ericm-2 1200 545-min
Tinaha-2 1200 545-min
Thomasb-2 1200 545-min
Matsn-2 1200 545-min
Marief-2 1200 545-min
Jill2-2 1200 545-min
Emmas-2 1200 545-min
Thina s-2 1200 545-min
Anna-2 1200 545-min
Ullah-2 1200 545-min
Hanna-2 1200 545-min
Miao-2 1200 545-min
Tinaf-2 1200 545-min
Annel-2 1200 545-min
Zus-2 1200 545-min
Erikl-2 1200 545-min
Alexandras-2 1200 545-min
Brittak-2 1200 545-min
Malins-2 1200 545-min
Lenad-2 1200 545-min
Lizzs-2 1200 545-min
Morgonrodnad-2 1200 545-min
Lenanf-2 1200 545-min
Tabead-2 1200 545-min

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Kc-väst organiserar och arbetar för de professionella konstnärerna i Västsverige. Våra ca 350 medlemmar i Västra Götalandsregionen, Hallands och Jönköpings län behärskar ett brett fält av tekniker, material och uttryck inom det konstnärliga fältet. Vi arbetar med rådgivning i frågor gällande konstnärlig gestaltning, förmedlar konstkonsult-tjänster och skapande skola-projekt m.m. samt bedriver utställningsverksamhet i Kc-galleri. På hemsidans konstnärssidor kan intresserade göra sig en bild av våra medlemmars olika konstnärskap och själv ta kontakt med konstnärerna.