Balance

konstnär:

Uwe Kersten

material:

sten

beskrivning:

Skulpturens format är 815 x 400 x 400 cm, väger 29,5 ton, och gjort i svart, ljusgrå- och mörkgrå granit.
Sculpture anknyter till människans kärlek kring balanskonstenar, naturens växtstrukturer och samspel mellan orörda och urbana miljöer. Den gjordes under "The 7th Guilin Yuzi Paradise International Sculpture Symposium", 2003 Kina. Den står sedan 2010 i SSP parken, (Shanghai Skulpturpark).