Björkspegling

konstnär:

Anders Nils Nilsson

uppdragsgivare:

Östersunds kommun

konsult:

Cathrine Johansson

material:

foto, plast, metall, digitalbild

beskrivning:

Storsjöteatern i Östersund. Ett av två verk i korridor mot garderober. Fotografi som är laminerat som Diasec, 60x170 cm.