Mangen

konstnär:

Anders Nils Nilsson

uppdragsgivare:

Värmlands Landsting

konsult:

Ditte Reijers

material:

foto, textil, ljus, metall

beskrivning:

Fotografi som Diasec laminat i ljuslåda. 100x130 cm. Finns i "Rum för avsked" på Centralsjukhuset Karlstad.