Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25 Hologram #23, #24, #25

konstnär:

Carolina Jonsson

uppdragsgivare:

Västfastigheter

konsult:

Brita Bahlenberg

material:

foto, plast, ljus, digitalbild

beskrivning:

Gestaltningsuppdrag Sahlgrenska sjukhuset, 2016.
Ljuslådor i tak ovan CT-röntgen.
Åtta lådor bildar tillsammans en bild.