Mare Tranquillitatis / Stillhetens hav Mare Tranquillitatis / Stillhetens hav Mare Tranquillitatis / Stillhetens hav Mare Tranquillitatis / Stillhetens hav

konstnär:

Carolina Jonsson

uppdragsgivare:

Västfastigheter

konsult:

Brita Bahlenberg

material:

film, installation, ljus, video

ladda ner:

beskrivning:

nstallationsvy Sahlgrenska sjukhuset Göteborg
/Bild och intervention
Monitorer i tak ovan sängvänt
10 min i loop utan ljud, HD-video på LED TV, 16:9
2016
Foto: Bernt Leandersson
För rörlig bild se: https://vimeo.com/122404254

Filmens titel syftar till den plats där den första månexpeditionen, Apollo II, landade. Man trodde att de mörka fläckarna på månen var just hav, vilket gav upphov till namnet Mare tranquililtatis - Stillhetens hav. När patienter ligger och väntar på röntgen kan de välja att titta på min film på skärmar över respektive sängväntplats.
I filmen simmar den centimeterstora australiensiska vitprickiga maneten. Maneterna, med sina rytmiska rörelser, förflyttar sig i strömmen av luftbubblor och utgör en repetitiv tidsbeskrivning i filmen. Under tagningarna, på Universeum i Göteborg, var avståndet mellan kamera och manet mycket litet och objektivets skärpedjup minimalt. Jag ville nå en avsaknad av vikt- och storleksförhållanden och låta filmen beskriva ett gigantiskt såväl som ett mikroskopiskt universum. En horisontlös plats av strömmar som genom betraktarens öga kan expandera ut i rummet.
Att redigera en film kan jämföras med att komponera ett musikaliskt stycke. Filmscenernas rytm och längd, avgör hur variationer av intensitet bärs fram. I Stillhetens hav är tystnaden mer verkningsfull än ljud och här återfinns istället en tydlig visuell puls. Varje filmscen är omsorgsfullt bearbetad, bilderna dubbleras i flera lager och filmsekvenser speglas och skevas till att ligga på en exakt spänningsnivå. Det är moment av knappt märkbara förskjutningar i bild, tid och rum där traditionellt berättande har ersatts av repetitiva rörelser i små variationer. Betraktaren kan låta sig glida in i filmens värld och förbli där så länge som önskas. Verket består av 10 min film men saknar början eller slut. Den visas i loop och betraktaren kan starta eller stänga av filmen när som helst.