Eldslåga. Räddningstjänsten Kallerstad, Linköping. 2011 Eldslåga. Räddningstjänsten Kallerstad, Linköping. 2011 Eldslåga. Räddningstjänsten Kallerstad, Linköping. 2011 Eldslåga. Räddningstjänsten Kallerstad, Linköping. 2011 Eldslåga. Räddningstjänsten Kallerstad, Linköping. 2011

konstnär:

Pia Hedström