Skuggspel Skuggspel Skuggspel Skuggspel Skuggspel Skuggspel Skuggspel

konstnär:

Alexandra Severinsson

uppdragsgivare:

Karlstad Kommun

konsult:

Uppdragsledare var Monica Gora

beskrivning:

Ett roligt, annorlunda uppdrag som började som en tävling, där 5 förslag valdes ut att realiseras på en del av cykelbanans sträckning om 6 km.
Jag ville göra något som skilde sig från det vi vanligtvis ser på cykel- och gångvägar, komma bort från text och vita linjer och utnyttja hela vägens bredd.
Jobbade med skuggbilder från omgivande natur blandat med referenser till byggnader och konstruktioner.
På den här vägen i mitt verk blir man en del av målningen, man går in i den under en viss tid beroende på fart och en grå dag i januari kan den bli den energi och färgdos man saknar från naturen runtomkring.

Projektet i sin helhet väckte stort intresse och uppmärksammades både på sociala medier och i arkitekturtidskrifter.