Melisto 2015

konstnär:

Annika Wennberg

uppdragsgivare:

Göteborgs stad

konsult:

nej

material:

trä, skulptur, sociala projekt, återvunnet

beskrivning:

Jag har en examen inom antiken och detta verk bygger på den undersökande forskning som jag då bedrev. Min skulptur har i detta fall inspirerats av en attisk gravrelief från ca 300 f. Kr. som föreställer en flicka vid namn Melisto. Under antiken var döden mer påtaglig än idag, hälften av alla barn överlevde inte till vuxen ålder och medelivslängden var låg. Man bör ha i åtanke att de peloponnesiska kriget, och det pestutbrottet som infall under samma tidsperiod, orsakade stort lidande bland befolkningen. Dessa tragiska händelser kanske kan förklara en del kring den stora produktionen av gravstelar under klassik tid. Den redan svagaste gruppen med barn, var de som kom att lida mest. Då barnadödligheten redan var stor, blev den ännu större till följd av pestutbrottet. Kanske var det följderna av detta som gjorde att kring vid tiden runt de peloponnesiska kriget, började det bli vanligt att avbilda barn på gravstenarna. Det har varit mycket diskussioner kring dockan som Melisto håller i sin höger hand. Dockan föreställer en vuxen kvinna utan kläder men med en huvudbonad. Man tror att det kan vara något slags votivoffer. De kan också har kopplingar till med ritualer och biologiska övergångsfaser. Just votivoffret (dockan) kan ha haft stor betydelse. Dockan var inte någon leksak utan avbildade en fullvuxen kvinna. Man har tolkat det så att dockan är en bild över det liv som den avlidna flickan aldrig fick leva.