Face the Future- om delaktighet och människovärde Face the Future- om delaktighet och människovärde Face the Future- om delaktighet och människovärde

konstnär:

Lena Björn

beskrivning:

Som kvinna blir du i Tanzania ofta gravid mycket tidigt. På grund av undernäring och för hårt arbete under graviditeten blir förlossningarna ofta komplicerade. Många unga kvinnor förlorar sitt barn i förlossningen och får fistula, de blir uteslutna från familjen, männen lämnar dem. Mabinti är ett center som hjälper dessa kvinnor. Jag ville i utställningen hedra dessa unga kvinnor, låta glasbarnen vara till minne av de barn som förlorats i svåra förlossningar.