Lost City

konstnär:

Davey Hammarsten

material:

teckning

beskrivning:

Teckning över en något som kan vara platåberg, en stadsplan, en arkeologisk utgrävning eller...