Hidden trails to unseen cities Hidden trails to unseen cities

konstnär:

Davey Hammarsten

material:

papper, teckning

beskrivning:

Teckning med krita på papper. Diptyk. Den oändliga klippan med osynliga stigar till den gömda staden eller de gömda stigarna till de osynliga städerna.