Vår Vår Vår

konstnär:

Ulla Hultberg

uppdragsgivare:

Västra Götalands Regionen

konsult:

VG Regionens Konstenhet Konsult Åke Nordström 2009

material:

glas

beskrivning:

Sahlgrenska sjukhuset ny vårdbyggnad, två väntrum med vardera tre glas (Njurmedicin och dialysavdelning ). Utfört i digitaltryck i glaslaminat från original i akvarell. 106 x 232 cm.