KOLONITRÄDGÅRDARNA I HÖGSBO KOLONITRÄDGÅRDARNA I HÖGSBO KOLONITRÄDGÅRDARNA I HÖGSBO KOLONITRÄDGÅRDARNA I HÖGSBO KOLONITRÄDGÅRDARNA I HÖGSBO KOLONITRÄDGÅRDARNA I HÖGSBO

konstnär:

Marie Bondeson

uppdragsgivare:

Riksbyggen

konsult:

Mia Frankedal

material:

teckning, betong, metall

beskrivning:

Entré bostadshus på Högsbogatan
En stiliserad karta från stadsbyggnadskontoret över de forna kolonilotterna i området ligger målad som botten. 6 av dessa lotter är utfällda ur väggen till betonghyllor för små figurer. En pojke med en svan, en gumma med en kratta, en man med fotboll etc