Från gryning till skymning Från gryning till skymning Från gryning till skymning Från gryning till skymning Från gryning till skymning

konstnär:

Anneli Pihlgren

uppdragsgivare:

Västra Götalandsregionen

konsult:

Åke Nordström

material:

måleri, trä, objekt

beskrivning:

Min tanke är att man skall röra sig i ett landskap genom en dag – från gryning till skymning. De tredimensionella målningarna bildar tillsammans tre olika landskapsvyer beroende på hur betraktaren står och rör sig. Ljuset rör sig genom verket på samma sätt som ljuset under en dag. Landskapens färger återfinns på de randiga "färgmätarna" på våningen under. Olja på MDF. Verket finns i entrén på Psykiatrikliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.