It’s all there… (Forest Fan) It’s all there… (Forest Fan) It’s all there… (Forest Fan) It’s all there… (Forest Fan) It’s all there… (Forest Fan)

konstnär:

Helena Marika Ekenger

material:

landart, installation, återvunnet

beskrivning:

Hösten 2016 deltog jag i Tsukuba International Open-Air Contemporary Art Exhibition (Tsukuba, Japan) och arbetade fram verket med material från platsen.
Material: trä, washipapper, tjärad hampa, krossat tegel, pigment
Koncept: Verket är inspirerat av den symboliska meningen hos den traditionella japanska solfjädern (ōgi).