Träd

konstnär:

Thina Segerström

uppdragsgivare:

Kungälvs/Ytterby kyrkogårdsförvaltning

konsult:

Bengt Wassenius

material:

skulptur, metall

beskrivning:

Friskulptur i brons h 2,30 m