Tecken

konstnär:

Thina Segerström

uppdragsgivare:

Göteborgs Bostadsbolag

konsult:

Göteborgs Bostadsbolag

material:

skulptur, foto, betong, keramik

beskrivning:

Betongreliefer - terrakotta - serigrafi, Väggar i Matsal, Sekelhuset, Kortedala, Göteborg h 2,70 x 5,10 m
och h 2,70 x 2,60