PORTALEN PORTALEN PORTALEN PORTALEN PORTALEN PORTALEN PORTALEN PORTALEN

konstnär:

Alexandra Hedberg

uppdragsgivare:

Mölndal Stad

konsult:

nej

material:

skulptur, papper, teckning, metall

beskrivning:

Som förstudie till uppdraget lät Mölndal Stad mig genomföra en serie workshops med barn och pedagoger på förskolan för att lära känna brukarna och deras verksamhet. Förskolan har litterär profil, vilket innebär att man varje nytt läsår arbetar utifrån en barnbok som blir ramen för hela verksamheten. Handdockor och utklädda vuxna (rollspel) föreställande bokens karaktärer används som redskap för att tillsammans med barnen utforska allt från t ex årstider till hur dammsugare fungerar.

Mina slutsatser från serien workshops var att själva passagen/vägen till sagans värld var av central betydelse för att få med sig barnen i fantasin. Jag skapade därför konstverket Portalen som symboliserar sagan själv och vägen till sagan. Sagan som pedagogiskt verktyg handlar om att gestalta, omtolka och rollspela som en del i barnens egen lek, men också i dramatiseringar av pedagoger. Portalen går därför att göra om till en teaterentré med långa draperier och fina snoddar, eller en dockteater. Då portalen ligger i anslutning till en scen på gården kan den även integreras med den och användas vid större presentationer för föräldrar.

Som komplement till portalen skapade jag bilderboken Såsom Fåglarna där ett förskolebarn går genom portalen och upplever ett äventyr i sagans värld.