“What is election anyway” videoinstallation MOCAP, 2006 “What is election anyway” videoinstallation MOCAP, 2006 “What is election anyway” videoinstallation MOCAP, 2006 “What is election anyway” videoinstallation MOCAP, 2006 “What is election anyway” videoinstallation MOCAP, 2006

video:

Prayingoneminute © 2006 k.kennedy


konstnär:

Krister Kennedy

material:

installation, ljud, video

beskrivning:

Ett videoverk som kommenterade det samtidigt pågående riksdagsvalet.