Tredimensionella textiler Tredimensionella textiler Tredimensionella textiler Tredimensionella textiler Tredimensionella textiler Tredimensionella textiler Tredimensionella textiler

konstnär:

Maria Uleander

material:

plast, textil

beskrivning:

Moduler i siden klipps, färgas och fogas samman till olika geometriska mönster. Grundformen är kvadraten som jag vrider och vänder på, varierar och repeterar. Textilerna är inramade i plexiboxar.