Arvet

konstnär:

Pilar Gonzalez

material:

skulptur, måleri, grafik

beskrivning:

Nuvarande och förfluten tid möts i min drömvärld. Mitt sätt att måla och uttrycka mig konstnärligt nämner jag: "Berättar konst" där drömmar och verklighet möts. I mina konstnärliga alster är kärleken alltid närvarande. Möten med människor och upplevelser påverkar mig, då förvandlas mina visioner till imaginära landskap, där genom dimmor eller slöjor uppenbarar sig plötsligt olika gestalter: människor, ansikten, händer, en fågel eller en fisk, dessa gestalter förmedlar sitt budskap till betraktaren i en själslig dialog.