Scenes from “Holograms of Ecolonia”

konstnär:

Carolina Jonsson

material:

film, installation, betong, ljus, video, digitalbild

beskrivning:

Gestaltningsuppdrag för NTNU Akrinn, Trondheim Norge /KORO
Videoprojektion utomhus på vägg, 2017
Foto: Werner Zellien

I uppdraget ingick att lägga huvudvikt vid reflektioner kring biologiska processer och skilda tillnärmningar till teknologi, också genom hantverk och konst. Här arbetade jag med videoprojektion mot en utomhusvägg i rå betong. Jag valde filmscener som kan arbeta intimt med närvaro och frånvaro i det entrérum vilket reser sig kring projektionsväggen på universitetet. Scenerna kommunicerar en ömtålig balans mellan människa och natur där båda parter är utelämnade och sårbara.