SCHACKBRÄDET SCHACKBRÄDET

konstnär:

Ivana Machackova

material:

skulptur, sten

beskrivning:

Utsmyckningen består av en yta på 5 x 5 kvadratmeter som har stensatts med gatsten i två olika kulörer i rutmönster som ett schackbräde. Fyra styliserade figurer av grå granit och en svart av diabas står stadigt på plats. Konstverket är utformat med tanke på barn och unga. En samlingsplats utomhus som inbjuder till lek.
Konstverkets färger harmonierar fint med husens gråvita fasad. Materialet granit är slitstarkt och underhållsfritt.
Dessa hus var Sveriges första hyreshus certifierade med miljömärkningen Svanen. Därför var miljöaspekten viktig även vid valet av material för gestaltningen. Graniten blev det självklara valet.