A Tree Exiled A Tree Exiled A Tree Exiled A Tree Exiled A Tree Exiled

konstnär:

Helena Marika Ekenger

material:

landart, skulptur, installation

beskrivning:

A Tree Exiled (2017)
En björk, trä, glas
112 x 190 x 21 cm
Ett platsspecifikt verk i Kooiduinen, Ameland (Nederländerna) och en del av Artmonth Ameland med temat Second Nature.
"Landskapet, vackert men mycket främmande. En plats att gå förlorad på. Söker skydd."