Kvinnligt Kvinnligt Kvinnligt Kvinnligt Kvinnligt Kvinnligt

konstnär:

paula lindblom

material:

mixed media, objekt, återvunnet

beskrivning:

Håller på att undersöka hur det är möjligt att gestalta "Kvinnligt" på ett sätt som känns intagande, skört-starkt, nytt och synligt.
Upprinnelsen till "Kvinnligt" kom i nära anslutning till metoo, startade detta undersökande och gestaltande i slutet av 2016 och är sedan dess fortsatt nyfiken på vad mer jag kan göra, hösten 2017 kom uppropen i metoo.