In-trädet In-trädet

konstnär:

Mats Nordlund

uppdragsgivare:

Uddevalla kommun

konsult:

Gunilla Fredriksson

material:

glas, installation

beskrivning:

I "In-trädet" till idrottsanläggningen Rimnershallen är rörelse - likt i idrotten- ledordet. För att helt kunna ta del av verken måste man röra sig. Motiven kommer från historien och platsen runt Rimnersvallen.
Utgångspunkt för In-trädet är ett träd ur ekdungen som fanns på platsen innan hallen byggdes. Trädet finns nu på entrédörrarnas vänstra respektive högra halvor och öppnar sig för besökarna. Ingången genom trädet kan tolkas som att man träder in i ekdungens historiska sfär.