Vapenvallen, offentlig gestaltning

konstnär:

Zsuzsanna Larsson Gilice

uppdragsgivare:

Jönköpings kommun

konsult:

Ulla Hultberg

material:

trä, måleri, teckning

beskrivning:

Tankar kring Vapenvallens funktion och själ: Aktivitet, fritid, unga, rörelse, sport, glädje, att göra något tillsammans med andra, människans behov av rörelse genom hela livet - men även momentet tävling med stundens allvar.

Grundidén med konstverket är att det ska vara en konstnärlig gestaltning utifrån min konstnärliga praktik. Jag blev intresserad av att arbeta med ”ändträ” och årsringarnas mönster, eftersom jag uppfattar det som att bygga en teckning fast utan att använda vanligt papper. Jag vill att konstverket innehåller ”tomrum” där betraktarna kan stanna upp och fylla i med egna tolkningar. Jag hoppas att konsten kan tillföra en alternativ dimension till vad anläggningen som sådan syftar till.