Memory and desire

konstnär:

Hans Leutscher

uppdragsgivare:

Matrice, Schiedam NL.

konsult:

Ingen konsult inblandad.

material:

skulptur, sten, metall

beskrivning:

Minne och längtan. Ett land, långt ifrån men samtidigt så nära. Skulpturen är placerad vid en begravnings byrå.