KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening

Artist-in-Hospital

Föredrag; Marie Bondeson berättar om att vara “Artist-in-Hospital” 28 februari kl. 18.00 på Kc västMarie Bondeson fick uppdraget att för Gävleborg Konst tillbringa tid på en sluten psykosavdelning på Gävle Sjukhus 2015. Detta som första led i en planerad ombyggnation av avdelningen som också skulle innefatta tre konstnärliga gestaltningar där hon själv senare skulle ha ett av dessa gestaltningsuppdrag. Som Artist-In-Hospital var uppdraget att konstnärligt skapa förståelse för verksamheten och platsen.Hon valde att använda sig själv, placera sig i olika positioner och byta mellan rollerna patient och personal. Frågorna hon ville belysa konstnärligt var -Hur känns det att vara patient? -Hur känns det att ta på sig en vit rock? Hon upprättade också en kreativ verkstad för patienter och personal där man diskuterade i ord och bild kring visioner om en bättre vårdmiljö.


Projektet finns beskrivet i dagboken " Elefanten och jag- en flugas betraktelser inifrån psykosvården" (2016)


Vill du veta mera så lyssna gärna på intervju från 5 sept 2015 under seminariet Forum Konst på Jädrasås Art. Här är länken:


https://soundcloud.com/user-215722983/marie-bondeson-konstnar-om-elefanten-och-jag-pa-forum-konst-2016Just nu pågår också utställningen "Elefanten i Rummet" i Mölnlycke Konsthall (4 febr-25 febr.) som handlar om rädslor och känslan av att vara på fel sida. Upplevelserna av patientrollens utsatthet gestaltas i ord, ljud, skulptur och måleri. Konstnären kommer där att ha en visning med öppet samtal lö 18 febr kl 13.

Aktuella Utställningar:

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo