KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening

konstnarsdrivna-verksamheter

 • Candyland
  http://candyland.se/

  Candyland is a non-profit exhibition space run by nine people who take turns in inviting artists to exhibit. Candyland is located in Södermalm, the south east part of Stockholm, where most of the artists' initiatives in Stockholm are located. Candyland was founded in February 2004.

  Gotlandsgatan 76, Stockholm

 • Detroit
  http://www.detroitstockholm.com/gallery/

  Detroit Stockholm is a non-profit organization, with a board and a total of 24 members. Aiming to create a free platform for artists, with 24 studio spaces in the basement below the gallery.

  Roslagsgatan 21, Stockholm

 • ID:I
  http://idigalleri.org/

  ID:I är ett konstnärsdrivet galleri där 25 medlemmar driver verksamheten och hyr lokalen tillsammans. Förutom öppna utställningsperioder ansvarar varje medlem för en tre veckors utställningsperiod med ca 2-3 års intervall.

  Tjärhovsgatan 19, Stockholm

 • KC SYD
  http://www.kcsyd.se/

  KC-Syd är en fristående ideell förening och organiserar i dag c:a 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

 • KKV Nacka
  http://kkv.nu/

  Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka.

 • KONSTNÄRSHUSET
  http://konstnarshuset.org/

  Husets hjärta och puls utgörs av utställningarna under konstnärlig ledning av Celia Prado. Konstnärshuset inrymmer två stora gallerier och ett mindre utställningsrum. Vi har dessutom ett vitalt och ständigt uppdaterat Showroom där medlemmarna i SKF presenterar sina verk i såväl fysisk som digital form. Inom Konstnärshuset ryms även en mängd öppna verksamheter som kroki, seminarier, föreläsningar, artist talks och medlemsaktiviteter.

 • Studio 44
  http://studio44.se/

  Studio 44 är en dynamisk organisation som karakteriseras av öppenhet för olika uttryck.

  Eftersom Studio 44 inte har en direkt vinstdrivande målsättning finns utrymme att presentera oetablerade och experimentella konstutövare.

  I vår verksamhet finns det utrymme för oss medlemmar att visa egna verk, men vi bjuder även in ett stort antal konstnärer att delta i utställningar och i seminarier.

  Tjärhovsgatan 44, Stockholm.

 • TEATERCENTRUM
  http://www.teatercentrum.se/

  Teatercentrum organiserar den fria teaterkonsten d.v.s. grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst. Med fri teaterkonst menas yrkesmässigt bedriven teaterverksamhet där gruppen, individen eller konstellationen är sin egen huvudman. Teatercentrum är medlemmarnas samarbets-, intresse- och informationsorganisation.

 • Uppsala Konstnärsklubb
  http://www.uppsalakonstnarsklubb.se/

  Uppsala Konstnärsklubb bildades 1955. Syftet var främst att skapa en mötesplats för diskussioner och samvaro med likasinnade, men också att tillsammans kunna förbättra förhållandena för konstnärer i Uppsala.

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo