KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening

organisationer

 • BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
  http://www.bildupphovsratt.se/

  BUS hjälper dig på ett enkelt sätt att få ett tillstånd för bildåtergivningar av både svenska och utländska upphovsmän från olika yrkeskategorier.

 • CENTRUM FÖR FOTOGRAFI
  http://www.centrumforfotografi.com/

  Centrum för fotografi är en medlems- och intresseförening med ett tvåfaldigt uppdrag , dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande med avseende på fotografisk bild, dels att på olika sätt stödja och gynna yrkesverksamma fotografer.

 • DANSCENTRUM
  http://danscentrum.se/

  Danscentrum är en rikstäckande ideell förening som bildades 1971. Danscentrum förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten och målsättningen är att vara en mötesplats, skapa samarbeten, sprida danskonsten och utveckla arbetsmarknaden för de fria danskonstnärerna.

 • FILMCENTRUM

  FilmCentrum distribuerar film med institutions- och biblioteksrättigheter och bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet. Vi arrangerar seminarier, kurser och filmprogram samt förmedlar filmare och föreläsare.

 • FÖRFATTARCENTRUM ÖST
  https://forfattarcentrum.se/

  Författarcentrum Östs uppgift är att föra ut litteraturen i samhället, öka kontakterna mellan författarna och sina läsare, verka för en breddning av kulturutbudet och slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I denna anda driver vi en rad läs- och skrivfrämjande projekt och arrangerar och medverkar i olika litterära evenemang.

 • GRAFISKA SÄLLSKAPET
  http://grafiskasallskapet.se/

  Intresseorganisation för konstnärer som arbetar med grafisk bild som konstnärligt uttrycksmedel.

 • ILLUSTRATÖRCENTRUM
  https://www.illustratorcentrum.se/

  Illustratörcentrum är kontaktförmedlingen som hjälper köpare och säljare av illustration och grafisk form att finna varandra.

 • KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)
  http://www.klys.se/

  KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) – ett samarbetsorgan för 17 svenska konstnärsorganisationer som tillsammans representerar ca 30.000 medlemmar inom olika konstnärsgrupper. Vår huvudsakliga uppgift är att hävda kulturens betydelse i samhällslivet, att arbeta för bättre tillgänglighet till kultur och att värna våra medlemmars krav på berättigade ersättningar för sitt arbete.

 • KONSTFRÄMJANDET
  http://konstframjandet.se/

  Konstfrämjandets uppgift är att nå alla människor med konst och konstbildning. Samma uppdrag som vid starten 1947, men för att klara uppdraget krävs ett Konstfrämjande i tiden.

  Idag söker vi upp människor i deras bostadsområden, på arbetsplatser och i skolan istället för tvärtom.

 • KONSTHANTVERKCENTRUM
  http://www.konsthantverkscentrum.se/

  Stiftelsen Konsthantverkscentrum (KHVC) är hjärtat i det svenska konsthantverket. Vi producerar utställningar och deltar i mässor, arrangerar symposier, kurser och seminarier, ger råd och idéer, allt i syfte att sprida information och kunskap om det svenska konsthantverket.

 • KRO
  http://www.kro.se/

  Konstnärernas Riksorganisation

 • KULTURDEPARTEMENTET
  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/

  Kulturdepartementet ansvarar för konstarterna, kulturarvet, trossamfunden och media.

 • MUSIKCENTRUM
  http://www.muca.se/

  Musikcentrum är frilansmusikernas egen organisation med musiker och grupper av alla slag. Vi har våra rötter i hela Sverige. Vi förmedlar kontakt med artister, hjälper till med bokningar och kontrakt och ger råd och tips om artister och program.

 • MUSIKCENTRUM VÄST
  http://www.mcv.se/

  MCV är musikernas egen artistförmedling och kan erbjuda dig ett brett utbud av artister och program i de flesta genrer. Här hittar du Västsveriges största databas över artister – dygnet runt.

 • Skulptörförbundet
  http://www.skulptorforbundet.se/

  Skulptörförbundet är en ideell förening med yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige.

  Förbundet grundades 1975 under mottot: "En ideell förening för aktiva skulptörer, som utåt skall arbeta för att främja skulptur och skulptörers intressen och inåt verka för solidaritet och kamratskap".

 • SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND
  https://www.sfoto.se/

  Svenska Fotografers Förbund är Sveriges äldsta och största organisation för yrkesfotografer.

 • SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET
  http://www.galleriforbundet.com/

  Medlem av Svenska Galleriförbundet innebär en kvalitetsstämpel på galleriet.

 • SVENSKA TECKNARE
  https://www.svenskatecknare.se/

  En facklig organistation för landets yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare.

 • SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
  https://www.sverigeskonstforeningar.nu/

  SVERIGES KONSTFÖRENINGAR bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.

  SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

 • ÖVERSÄTTARCENTRUM
  http://www.oversattarcentrum.se/default.aspx?page=146

  Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Oavsett ämne, genre eller stil ser vi det som vår uppgift att hitta rätt översättare till just din text.

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo