KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening

tidskrifter

 • ARENA
  http://www.arenagruppen.se/

  Arenagruppen är partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid. Vi vill verka för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.

 • ART ON THE WEB
  http://www.bc.edu/

  Art Links on the World Wide Web.

 • Artforum
  https://www.artforum.com

  Artforum International Magazine

 • CABINET MAGAZINE
  http://www.cabinetmagazine.org/

  Amerikansk konsttidskrift.

  Citat från hemsidan:

  ”Cabinet is an award-winning quarterly magazine of art and culture that confounds expectations of what is typically meant by the words ”art,” ”culture,” and sometimes even ”magazine.”

 • HETEROGÈNESIS
  http://www.heterogenesis.com/

  Tidskrift för visuell konst.

 • KONSTEN
  http://konsten.net/

  Nättidskrift om samtidskonst.

 • KUNSTKRITIKK
  http://www.kunstkritikk.se/?d=se

  kunstkritikk.no ble opprettet høsten 2003 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk kritikerlag. Målet med nettstedet er å få mer kvalifisert kunstkritikk, rekruttere nye kritikere og bidra til en utvikling av det kunstkritiske språket. Nettstedet retter seg mot det kunstinteresserte publikum, kunstnere, fagpersoner og kunstlivet ellers. Ambisjonen er å være et nødvendig og vitalt supplement til den allerede eksisterende kunstkritikken.

  kunstkritikk.no blir oppdatert hver uke, og inneholder anmeldelser, kommentarer og mer eksperimenterende tekster, samt en aktueltspalte. Vårt hovedfokus er å dekke kritisk det som skjer i norsk kunstliv, samt tendenser internasjonalt. Også den visuelle kulturen i bredere forstand vil vies oppmerksomhet – design, arkitektur, film, reklame og annen populærkultur. Nettstedet ønsker også å være et forum for viktige kunstdebatter.

 • OMKONST
  http://www.omkonst.com/

  Konstnärer skriver om konst. Recensioner, länkar, konstnärers hemsidor, reportage mm.

 • PALETTEN
  https://paletten.net/

  Paletten fokuserar på den samtida konsten, dess politiska villkor och funktioner. I Paletten finner du bidrag av konstnärer, kritiker och filosofer som presenterar, diskuterar och reflekterar över frågor viktiga för konsten idag. 2011 tog Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk över redaktörsskapet och sedan hösten 2012 är Sinziana Ravini och Fredrik Svensk redaktörer.

  Sedan Paletten grundades i Göteborg 1940 har verksamheten utgjort ett centrum för det konstnärliga och konstkritiska samtalet i Sverige. Paletten befinner sig i ständig rörelse och har alltid förändrats i takt med konsten. Paletten vill spela en aktiv roll i konstlivet genom att föra fram texter och konstverk som har potential att förändra vårt sätt att tänka kring konst och politik idag.

 • VOLYM Konsttidning
  https://www.rvn.se/Volym/

  VOLYM, Konsttidning på nätet. Konst i Västernorrland.

 • Zenit
  http://www.zenitkultur.com

  Zenit bevakar kulturen i Västra Götaland samt Halland.

  Det är en bred kulturtidning som skriver om bildkonst, teater, dans, musik, litteratur, skulptur, installation och kulturlivet i stort.Internettidningen går hand i hand med papperstidningen och en del av materialet blir gemensamt. Vi följer årstiderna med utgåvor vår, sommar, höst och vinter.Gallerister och arrangörer av konserter, teater, utställningar och andra kulturevenemang kan hjälpa oss att hålla tidningen välinformerad genom att via e-post lämna aktuell information.

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo