KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening

Hur konst förändrar

Konsten utanför det privata rummet fyller en viktig och demokratisk funktion då den, i våra offentliga rum, når alla. God konst kan påverka människors liv, förändra och göra skillnad genom att:

  • ställa frågor, väcka tankar och inspirera till samtal och möten mellan människor
  • fungera orienterande, ge identifikation till en plats och också bli en symbol för platsen
  • beröra, väcka känslor och ge tröst och hopp
  • väcka oss, ställa det invanda på huvudet och kanske visa på ett nytt sätt att se på världen 
  • tala till oss på ett språk bortom orden
  • ge en konstnärlig upplevelse

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo