KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening
Skiss till konstverk

Skiss till konstverk

Montering av skulptur

Montering av skulptur

Invigningskakor

Invigningskakor

Färdigt konstverk

Färdigt konstverk

Bland KC väst medlemmar finns ett antal konstnären som också är utbildade och/eller mycket erfarna som konstkonsulter. De arbetar i egen regi men under KC:s portal. Vill du komma i kontakt med någon av dessa, använd kontaktblanketten här intill eller ring vårt kontor. Då får du veta vilka konstkonsulter som just nu åtar sig uppdrag.

KC-väst arbetar också med rådgivning kring offentlig gestaltning.

Vad gör konstkonsulten

  • Konsulten hjälper er att hitta rätt konstnär för ert projekt, oavsett om du söker en porträttmålare eller en konstnärlig gestaltning av ett helt nytt bostadsområde
  • Konstkonsulten hjälper dig genom hela processen med den konstnärliga gestaltningen. Från idéstadie till slutbesiktning och invigning.
  • Konstkonsulten hjälper er att hitta rätt upphandlingsform och deltar i framtagandet av alla erforderliga dokument och avtal.
  • Konstkonsulten är er vägledare i konstvärlden och hjälper er att hitta rätt konstnär för ert projekt i dialog med er.
  • Vi letar konstnärer i hela landet och även utomlands om det önskas
  • Konstkonsulten finns hela tiden med under processen, som en trygghet för beställare och konstnär och är en länk mellan dem.
  • Våra konstkonsulter har hög konstnärlig kompetens, erfarenhet av olika typer av konstnärliga gestaltningsprojekt samt god kännedom om konstvärlden och om olika material och konstnärliga utryck
  • Ju tidigare konstkonsulten kommer in i processen desto bättre blir resultatet

konstkonsult

Skiss till väv med värgprover

Skiss till väv med värgprover

Konstverk under arbete i målat trä

Konstverk under arbete i målat trä

Hur processen går till

Vid upphandling enligt LOU med intresseanmälan och annonsering vidtar en process där så småningom ett antal konstnärer vaskas fram och får skissuppdrag.

Vid direktupphandling tar konsulten fram förslag på ett antal konstnärer som presenteras med bilder. Arbetsgruppen tar sedan beslut om en eller flera konstnärer som får komma med ett skissförslag.

Vad är ett konstprogram

Konstprogrammet är ett övergripande dokument som analyserar det aktuella området/ projektet och beskriver bakgrunden och hur ni som uppdragsgivare tänker er att konsten ska kunna fungera i det aktuella området. Konstprogrammet utformas i samarbete mellan uppdragsgivare och konsult efter att konsulten har blivit informerad om hela projektet, samlat in alla önskemål  och fakta samt analyserat dessa och därefter tagit fram förslag till olika tänkbara platser för den konstnärliga gestaltningen och vilka kriterier som kan gälla för dessa.
Konstprogrammet är ett stöd i arbetsprocessen och hjälper er att prioritera. Det beskriver tankarna bakom uppdraget både för uppdragsgivare, konsult och konstnär.

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo