KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening
Medlemservice

Medlemservice

Egen konstnärssida

Egen konstnärssida

Medlemsmöte

Medlemsmöte

Galleri

Galleri

Vad ingår i medlemskapet / som medlem får du

Nyhetsbrev per e-post med information om Kc väst´s verksamhet och projekt, föredrag, workshops m.m. Information ges om aktuella utannonserade intresseanmälningar till gestaltningsuppdrag, stipendier samt inbjudningar till t.ex. seminarier och utställningar.

Hemsida och bildarkiv. Du har möjlighet att synliggöra ditt konstnärskap genom att skapa en egen konstnärsida på vår hemsida . Här kan du också lägga in information om föredrag, ateljébesök och annonsera ut kurser, vernissager och annat aktuellt. Vill du arbeta med Skapande Skola kan du som medlem på hemsidan marknadsföra bokningsbara projekt. Hemsidan används av konstnärer som tar konsultuppdrag och externa konstkonsulter då de söker konstnärer till gestaltningsuppdrag.

Galleri KC. KC ordnar medlems- och utbudsutställningar. Du kan också ansöka om separatutställning eller lämna in verk till jurybedömda utställningar. I Skissernas rum visas modeller, skisser och dokumentation från offentliga gestaltningar genomförda av konstkonsulter som tillhör Kc väst I detta rum finns också medlemmarnas fysiska portfolios. Rummet används också som mötesrum med uppdragsgivare. Du kan själv använda rummet för ett möte angående jobb. Där finns också ett litet bibliotek.

Medlemsmöten. För att vidareutbilda oss själva och för att träffa kollegor ordnar vi medlemsmöten och föreläsningar på olika teman. 

Rådgivning. Kc väst arbetar för att förbättra villkoren för professionella konstnärer och är genom våra konstkonsulter ett stöd i det praktiska arbetet i kontakten med beställare. Du kan vända dig till oss med dina frågor.

Faktureringsservice.  Har du inte F-skatt har du möjlighet att fakturera genom KC mot en avgift. Kontakta kontoret för aktuella villkor.

Träffpunkt. Genom att bli aktiv i föreningen har du möjlighet träffa och lära känna kollegor och kan påverka Kc:s aktiviteter.

medlemskap

Invalskriterier

För medlemskap i KC krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamhet sker utifrån nedanstående uppfyllda meriter och sammanvägs med regionstyrelsens bedömning av den sökandes arbeten.

A. Konstnärlig högskoleutbildning. (5 år )

B. Finns ej högskoleutbildningen måste yrkesverksamheten styrkas utifrån en kombination av nedanstående fyra punkter och omfatta minst fem år.

1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong eller annan lokal, tid och plats anges.

2. Jurybedömd utställning. I jury skall en yrkesverksam konstnär ha medverkat. Tid och plats anges.

3. Inköpt av statlig, landstings-, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommittén skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.

4. Tilldelad offentlig kvalificerat utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. Uppgifterna skall verifieras.

Medlemsavgiften är för 2016 375 kr

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo