KC-Väst konstnärsförening
KC-Väst konstnärsförening
{gallery2_text}

Rådgivning

KC ger råd i frågor som berör konstnärlig gestaltning och andra typer av konstprojekt.


Det kan gälla t.ex.

  • att metodutveckla kommuners, företags eller skolors arbete med konst att tillhandahålla modeller för hur man kan arbeta med 1 % regeln
  • att anordna utbildningsseminarier för representanter från olika kommunala förvaltningar inblandade i gestaltningsprocesser
  • att hjälpa till med att hitta ”rätt” konstnär / konstkonsult / projektledare till olika projekt med konstnärlig anknytning
  • att anordna olika typer av bildpresentationer av konstnärer / konstkonsulter utställningar

Under 2014 och 15 har Kc haft ett samarbetsprojekt med Boråsregionens kommunalförbund i syfte att utveckla de enskilda kommunernas strategier och metoder för arbete med konst.

Konst var beslutat som prioriterat utvecklingsområde. Representanter från olika förvaltningar inom varje kommen har involverats för att hitta ett gemensamt arbetssätt med gestaltningsprocesser. I projektet ingick seminarium där ett exempel på en välfungerande arbetsordning och goda skäl för offentliga konstens närvaro presenterades.


Välkommen att kontakta oss

rådgivning

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47
Tillgänglighet

Västra Götalands Regionen logo
Kulturråd logo
Regio Halland logo
Borås Regionen logo